top of page

Kupoliteltta vs. tunneliteltta

Mikä erottaa nämä kaksi telttatyyppiä toisistaan ja kuinka valita itselle soveltuvin teltta?


Kauppojen hyllyillä on tarjolla telttoja useilta eri valmistajilta ja kymmeniä eri malleja, puhumattakaan verkkokauppojen tarjonnasta. Hinnat alkavat muutamasta kympistä kohoten jopa reilusti yli tuhanteen euroon. Miten siis valita itselle soveltuvin teltta? On hyvä huomioida, että telttatyyppejä taas ei olekaan ihan tuhottaman paljon tarjolla vaan tarjonta keskittyy kupolitelttoihin eli itsestään seisoviin telttoihin ja tunnelitelttoihin eli kaaritelttoihin. Oman kokonaiskuvan ymmärtämistä helpottaa, kun osaa rajata itselle soveltuvimman telttatyypin. Mikäli tämä aiheuttaa jo heti alkuun harmaita hiuksia, voit vuokrata teltan olemalla yhteydessä info@talesntents.fi ja kertoa minkälainen reissu on kyseessä, niin katsotaan yhdessä teille soveltuvin teltta. Nyt kuitenkin asiaan ja pohtimaan teltan valintaa laajemmin.


Liian helpolla ei kuitenkaan telttailijaa päästetä telttatyyppienkään osalta, nimittäin näidenkin yhdistelmiä eli niin sanottuja hybriditelttoja on tarjolla, jolloin kupoliteltassa on käytännössä erillinen absidi eli eteistila. Kupoliteltan, tunneliteltan ja hybriditeltan lisäksi on myös olemassa muutamia muita telttatyyppejä, esimerkiksi kotatelttoja, pyramiditelttoja ja harvemmin enää nähtäviä harjatelttoja (Nuuskamuikkusen valinta). Leirintäalueilla näkee käytettävän leirintäalueille sopivia camping-telttoja ja pop-up telttoja. Nämä eivät kuitenkaan ominaisuuksiensa puolesta ole sopivia vaelluskäyttöön.Näistä teltoista keskitytään tarkemmin vaelluskäytössä oleviin kupoli- ja tunnelitelttoihin, niiden käytettävyyteen, eroavaisuuksiin ja mistä lähteä teltan valinnassa liikenteeseen. Kokemuksesta moni tietää, että vaellusteltan valinta ei ole aina yksinkertaista, ja pohtii riittääkö yksi teltta moneen tarkoitukseen. Teltan vuokraaminen onkin yksi vaihtoehto kokeilla eri malleja ja löytää itselle soveltuvin telttatyyppi ja teltta.


Kupoliteltta

Kupoliteltan tunnistaa sen itsestään seisovasta muodosta ja kupoliteltassa yleensä onkin vähintään kaksi ristiin menevää kaarta, joiden avulla kupoliteltan voi pystyttää kätevästi. Riippuen mallista kupoliteltat on varusteltu yhdellä tai kahdella oviaukolla ja absidilla. Kupoliteltat ovat usein tehty sisä- ja ulkoteltasta. Tämän etuna on, että kuumalla kelillä osassa malleissa voi hyödyntää pelkästään sisäteltan käyttöä, mikä lisää käyttömukavuutta. Tämä on tarjolla esimerkiksi MSR Hubba Hubba mallissa. Kupolitelttoja on myös tarjolla hyvin pienissä painoissa, alkaen reilusta kilosta, mikä takaa kevyen kantamuksen. Toisaalta taas teltan keveys vaikuttaa teltan kestävyyteen epävarmoissa sääolosuhteissa ja sen puolesta eri vuodenaikoihin, milloin telttaa voi käyttää. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kupolitelttoja käytetään myös vuoristo-oloissa ja talvisin. Materiaalit vaikuttavatkin enemmän käytettävyyteen.

Kupoliteltta MSR Hubba Hubba

Kupoliteltan kuitenkin ehdottomasti paras puoli on se, että se seisoo itsestään ja aina ei ole pakko saada kiiloja maahan teltan pystyttämiseksi. Kupolitelttoja näkeekin käytettävän paljon saaristossa melojien parissa.

Fjällräven Abisko View 2

Tunneliteltta

Tunneliteltan erottaa kupoliteltasta sen tunnelimainen muoto. Tunneliteltat ovat kupolitelttoihin verrattuna pitempiä. Tunneliteltoissa on kaaria riippuen mallista joko kaksi, kolme tai neljä kappaletta. Mitä enemmän kaaria sitä enemmän tunnelitelassa on tilaa, kangasta ja painoa. Kaaret tulevat aina pitemmän puolen mukaisesti, eikä ristiin kuten kupoliteltassa. Useampi kaari mahdollistaa laajemman sisätilavuuden ja myös tilavammat abisidit kuin kupoliteltoissa. Hyvä esimerkki tilavasta abisidista on tarjolla Helsportin Fjellheimen Superlight 4 Camp-teltassa, jossa on kolme kaarta. Kahden kaaren tunneliteltoissa on yleensä pieni absidi ja kolme kaarta mahdollistaa jo varsin tilavan abisidin, jossa myös ruuan laitto onnistuu. Talviteltoissa on yleensä kolme tai neljä kaarta, jotka mahdollistavat kahden absidin ja myös kahden sisäänkäynnin. Kahden sisäänkäynnin etuna voidaan pitää sitä, varsinkin jos oviaukot ovat eri puolella telttaa, että toinen oviaukko on aina tuulelta suojassa. Tämän näkee hyvin käytännössä Hilleberg Kaitum 3 tunneliteltassa.

Tunneliteltta talvella. Hilleberg Kaitum 3

Tällä hetkellä tunneliteltta on yleisin telttavalinta pohjoismaissa ja pohjoismaista tuleekin hyvin tunnettuja telttavalmistajia kuten Hilleberg, Fjällräven ja Helsport. Jokaisella näistä valmistajista on valikoimissaan molempia telttatyyppejä. Tunnelitelttoja näkeekin näiltä valmistajilta hyvin usein Lapin vaelluksilla tuntureissa, vaikka kupoliteltta ei välttämättä ole ollenkaan huono vaihtoehto tunturiolosuhteissakaan. Tunneliteltan parhaana puolena on sen sään kestävyys ja käytettävyys hyvinkin vaativissa olosuhteissa, minkä vuoksi se yleensä valikoituu ykkösvaihtoehdoksi.


Tunneliteltta Fjällräven Abisko Shape 3

Kupoliteltan ja tunneliteltan pystytys, käytettävyys ja vuodenajat

Teltan pystytys

Tunneliteltan pystytys vaatii enemmän maatilaa ja kupoliteltan saa pystyttyä hiukan ahtaampiinkin paikkoihin, neliömuodon ansiosta. Tämä onkin hyvä ottaa teltan valinnassa huomioon, esimerkiksi silloin kun suuntaa eteläisimpiin kansallispuistoihimme, joissa välttämättä ei ole riittävästi tilaa tunneliteltalle. Kupoliteltta on myös helpompi pystyttää lavereiden päälle, joita osassa kansallispuistoistamme on telttapaikoilla.

Osa kupoliteltoista vaatii ensin sisäteltan pystytyksen kaarien varaan ja tämän jälkeen ulkoteltan paikalleen laittamisen. Tällöin teltta on sateille altis. Tunneliteltassa laitetaan kaaret ensin ulkotelttaan kiinni ja sisäteltta myöhemmin paikoilleen. Tämän ansiosta sisäteltta ei ehdi kastua sadekelillä.

Molemmat telttavaihtoehdot kasaa helposti alle viidessä minuutissa, kunhan pystytykseen on vähän kertynyt harjoitusta.


Tuuliset olosuhteet

Käytön puolesta kupoli- ja tunnelitelttoja voi molempia käyttää ympärivuotisesti, mallin sen vaan salliessa. Tunneliteltta soveltuu tuulisimpiin olosuhteisiin ja teltta pyritäänkin pystyttämään tuulensuunnan mukaisesti. Kupolitelttaa voi hyvin käyttää myös tuulisissa olosuhteissa, mutta tuuli voi tarttua kupoliin herkästi ja jopa viedä teltan mukanaan, mikäli telttaa ei kiinnitä kunnolla. Tämä koskee kuitenkin lähinnä hyvin tuulisia olosuhteita, mutta on hyvä pitää mielessä varsinkin telttaa pystyttäessä, jos teltan sisällä ei ole painoa pitämässä sitä paikoillaan tai kiiloja ei ole saatu maahan.

Kolmen vai neljänvuoden ajan teltta

Tunneliteltan muoto ja kaaret kestävät paremmin lumisadetta, sekä kovia talvisia tuulenpuuskia. Kestävämmät kolmenvuodenajan tunneliteltat ovat myös soveltuvia talvikäyttöön, mutta suosituksena on valita neljän vuodenajan teltta käyttöön talviretkillä. Puhtaan talviteltan erottaa neljän vuodenajan teltasta yleensä lumiliepeet, paino ja tuplakaarimahdollisuudet. Tällöin voidaan puhua myös retkikuntateltoista. Kupolitelttoja käytetään myös talviolosuhteissa, mistä Helsport Reinsfjell Pro 3 Camp on hyvä esimerkki. Absidi vaikuttaakin tunneliteltan käytettävyyteen sen tarjotessa runsaasti suojaa talvisissa olosuhteissa.


Mitä ottaa huomioon teltan valinnassa?

Ensin on hyvä huomioida, että mihin käyttötarkoitukseen teltta tulee. Onko pääsääntöinen lajisi vaeltaminen, tunturihiihto, packraftaily, pyöräily, vai joidenkin näiden yhdistäminen?

Telttailu ja packraft
Kuva: Laura Tuomisto

Avonaisille tuntureilla vaeltamiseen ja tunturihiihtoon monipuolisempaa käyttöä tarjoaa tunneliteltta. Huonon kelin sattuessa teltta kestää kovempaa käyttöä ja absidi tarjoaa paljon tilaa esimerkiksi ruuanlaittoon, kun kelit ulkona aiheuttavat päänvaivaa.

Melonnassa kupoliteltan itsestäänseisovuus on huomatta etu, jolloin se voidaan pystyttää esimerkiksi kallioille. Pienempi pakkaustilavuus saattaa olla ratkaiseva tekijä kupoliteltan mukaan pakkaamisessa pyöräretkille. Kupoliteltassa kun ei ole pakko saada kiiloja maahan, mikä taas on joskus tunneliteltan kanssa haastavaa johtuen maaperästä tai kivikkoisuudesta. Nämä on kuitenkin suuntaa antavia tekijöitä, mihin erilaisia telttatyyppejä voi käyttää.

Tunneliteltta ja pyöräily
Kuva: Laura Tuomisto

Lajivalinnan jälkeen tulee kysymykseen teltan paino ja pakkaustilavuus. Kupolitelttoja on yleisesti tarjolla kevyemmissä painoissa ja pakkaustilavuuksissa, kuin tunnelitelttoja. Tunneliteltoista on myös olemassa ulrakevyitä malleja painon alkaessa kahdesta kilosta ylöspäin, mistä Fjällräven Abisko Shape 3 tarjoaa hyvän esimerkin. Kevyimmissä malleissa on herkästi kankaiden kestävyydestä jouduttu tinkimään, mutta muuten nämä ovat äärimmäisen hyviä vaihtoehtoja kolmen vuodenajan käyttöön.

Teltan valintaa tehdessä tulee erityisesti huomioida, että oletko esimerkiksi ultrakevytvaeltaja tai juoksuvaelluksella, jolloin teltan painosta tulee tinkiä. Mikäli suuntaat pyörävaelluksille, pakkaustilavuus voi vaikuttaa teltan valintaan. Silloin kun telttaa kannetaan repussa, tulee pohtia kuinka painavaa telttaa on valmis kantamaan ja mihin matka suuntautuu. Syksyllä ja ruskavaelluksilla ei kuitenkaan teltan painosta kannata tinkiä. Talvella ahkioon kannattaa pakata isompi teltta, koska sisäteltan tilavuus on avainasemassa, eikä painolla tai pakkaustilavuudella ei ole niin suurta merkitystä.


Telttatyyppien testaaminen ja valinta

Teltan tai telttatyypin valintaa ei kannata lähteä tekemään hätiköiden vaan testata rauhassa eri vaihtoehtoja, jotka voisivat sopia juuri parhaiten käyttöösi. Samalla on hyvä pitää mielessä vanha sääntö, että kahden hengen teltta on mukavimmillaan yhdelle käyttäjälle ja kolmen hengen teltta kahdelle käyttäjälle. Neljän hengen telttaan menee todella mukavasti kaksi henkilöä, kolmekin vielä kivasti, mutta neljälle hengelle kaksi telttaa on mukavampi vaihtoehto, poislukien kotateltat.

Alla olevasta taulukosta näet eri telttavaihtoehdot, painon, henkilömäärän, pakkaustilavuuden ja vuodenajan, johon teltat soveltuvat.

​Teltta

Henkilö-määrä

Paino

Pakkaus-tilavuus

Vesipilarit

Vuodenajat

Tyyppi

1-2

2,9kg

20x47cm

3000/6000mm

kolmen

kupoli

1-2

1,75kg

15x46cm

1200/3000mm

kolmen

kupoli

1-2

1,3kg minimipaino

20x40cm

5000mm

(pohja)

​kolmen

pyramid

1-2

2,7kg

18x42cm

3000/3000mm

kolmen

tunneli

2-3

3,5kg

19x50cm

3000/5000mm

kolmen

tunneli

2-3

2,6kg

16x41cm

3000/6000mm

neljän

tunneli

2-3

3,4kg

18x51cm

5000/15000mm

neljän

tunneli

2-3

3,8kg

23x40cm

3000/5000mm

neljän

kupoli

2-3

2,5kg

18x40cm

3000/5000mm

kolmen

tunneli

2-5

8,8kg

24x65cm

3000/5000mm

neljän

kota

Kuinka itse valitsen teltan?

Käyttötarkoituksen ja olosuhteiden mukaan. Suosin yleisemmin tunneliteltan käyttöä sen tilavuuden puolesta, sekä aina varman säänkestävyyden vuoksi. Kupoliteltan pakkaan mukaan lähes poikkeuksetta melontareissuille merellä ja kesäkuumalla, mahdollistaen paremman ilmanvaihdoin.


Pyramidteltta on kevyt
Kuva: Maija Koskinen

Tule siis testaamaan kupolitelttoja, tunnelitelttoja, pyramidtelttoja, kotatelttoja ja näiden erilaisia malleja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@talesntents.fi


J-T

Comments


bottom of page